Naar school bij Kindcentrum De Sprankel

Ieder kind dat bij ons op school heeft gezeten, moet terug kunnen zien op een sprankelende periode op de basisschool, waarin het alle gelegenheid heeft gekregen zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen.

We willen graag dat je kind positieve energie haalt uit de momenten, dat het op school is. Het welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

 

De Sprankel is een aanzet, een vonkje dat energie geeft, enthousiasme en zin geeft!