Naar school bij Kindcentrum De Sprankel

Ieder kind dat bij ons op school heeft gezeten, moet terug kunnen zien op een sprankelende periode op de basisschool, waarin het alle gelegenheid heeft gekregen zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen.

We willen graag dat je kind positieve energie haalt uit de momenten, dat het op school is. Het welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

 

De Sprankel is een aanzet, een vonkje dat energie geeft, enthousiasme en zin geeft!

Groene speelomgeving

Op locatie Grotenhof wordt op dit moment gewerkt aan de vergroening van ons speelplein. Meer ruimte voor kinderen om te spelen en te ontdekken.
Insectenhotel, blote voetenpad, buitenleslokaal, ontdekpaadjes, een voetbalveld, klim en klautermogelijkheden. Dit alles hebben we mogelijk kunnen maken door donaties van verschillende stichtingen.

Naast de gemeente hebben onderstaande bedrijven een bijdrage geleverd aan ons groene schoolplein. Meer informatie over de subsidieverleners is te vinden via onderstaande links.

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant – het Cultuurfonds

Onze coöperatieve bijdrage – Helmond Peel Noord – Rabobank

Stichting Steun Welzijnszorg

Website in aanbouw – Coovels Smits Stichting (coovels-smits-stichting.nl)