Zo ziet ons onderwijs er uit

Basisschool De Sprankel biedt de leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen en te ontplooien naar individuele kwaliteiten. Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij dagen onze leerlingen uit om tot de beste resultaten te komen.

Het onderwijs is overwegend klassikaal georganiseerd, waarbij wij aandacht hebben voor de individuele behoeften van de leerlingen. We starten in de groep altijd samen, werken en spelen daarna in verschillende kleinere groepen of individueel. We sluiten altijd gezamenlijk af.

De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Ons team is deskundig, heeft specifieke expertise in huis, en werkt met de modernste methodes, middelen en media.

 

 

 

Onderwijs in beweging, rust in de klas

Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. In samenwerking met de ouder(s), kinderen en de leerkracht stimuleren wij de ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen. Kennis en spel dragen daar toe bij.
We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen. Het kind moet terug kunnen zien op een sprankelende periode op de basisschool, waarin het alle gelegenheid heeft gekregen zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.
We staan open voor de gedachten en ideeën van anderen, zijn bereikbaar als dat nodig is. Er is beweging in de ontwikkeling van het kindcentrum, we leren elke dag. Door ons gedrag inspireren wij en dagen wij uit.

 

 

Vier keer Wijzer

Met de werkwijze van Vier Keer Wijzer werken we op een thematische manier.
In de onderbouw doen we dat samen met de collega’s van de opvang. Samen werken we aan dezelfde thema’s en regelmatig werken we groepsdoorbrekend samen met de opvang. Kinderen van opvang en school werken dan samen aan activiteiten rondom het thema.

In de hogere groepen geven we zo wereld-oriëntatie vorm. Na enkele basislessen over het onderwerp gaan de leerlingen aan de hand van leervragen en opdrachtkaarten aan de slag met het thema op een manier die past bij hun manier van leren.

Crea-ochtenden

4 à 5 Keer per jaar hebben we een cyclus van meerdere crea-ochtenden.
We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen meer leren dan taal en rekenen. Tijdens de crea-ochtenden is er een divers aanbod. Creatieve opdrachten, maar ook techniek, programmeren, muziek en bijvoorbeeld greenscreen zijn een onderdeel van de crea-ochtenden. De kinderen kunnen zelf een keuze maken en we werken groepsdoorbrekend (groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8) op deze manier leren kinderen ook werken en omgaan met kinderen uit andere groepen.

Open Podium

We investeren in de kwaliteit van onze cultuureducatie. Binnen verschillende thema’s besteden we structureel aandacht aan kunst, cultuur en beeldende vorming, muziek en dans. Zo hebben we een aantal keren per jaar een open podium waarbij alle groepen optredens verzorgen voor elkaar en voor ouders of andere familieleden.

Leren van elkaar

Heldere communicatie en een samenwerkingsrelatie vanuit vertrouwen in elkaar, met ouders en verzorgers is onmisbaar om de schooldagen georganiseerd en prettig te laten verlopen. Om op de hoogte te blijven van het welzijn van ieder kind onderhouden we via meerdere kanalen over en weer contact. We vinden het belangrijk om vindbaar en bereikbaar te zijn, zowel online als in levende lijve. Met de ouderraad en de medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en leerkrachten, blijven we voortdurend in gesprek. Binnen ons team leren we dagelijks van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor is ons onderwijs continu in ontwikkeling en streven we een verbetercultuur na: iedere dag een beetje beter. Ook met het middelbaar onderwijs in onze regio zijn de contacten goed. Zo houden we binding met onze achterban, kartrekkers en samenwerkingspartners.