Ik wil graag kennismaken

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school. Een omgeving en leerkrachten moeten goed voelen. Dat is het allerbelangrijkste. Een kennismaking is dé manier om sfeer te proeven. Tijdens een kennismaking laten we je de school zien en hoe wij werken. Zodat jij die dingen te weten komt die voor jou en je kind belangrijk zijn.
Dus we ontvangen je graag.

Aanmelden

Spreekt onze school jullie aan en willen jullie je kind aanmelden? Welkom!

Als je belangstelling hebt voor onze school, maken we graag een afspraak met je voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag je een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heb je een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Wil je een gesprek neemt dan contact op met Gonnie Verhagen, directeur van De Sprankel. Het telefoonnummer staat op de homepage van de website.

Aanmeldingsprocedure

Na het eerste contact krijg je van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maak je kenbaar dat je je kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geef je aan of je kind naar jouw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Hierna volgt een gesprek op school waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van je kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. Je krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

Je kunt je kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop je kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van je kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

Uiterlijk een maand voordat je kind daadwerkelijk op onze school start, ontvang je een bericht van de groepsleerkracht met alle informatie voor een goede start. Er wordt besproken wanneer je kind kan komen wennen. Je kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen in de twee schoolweken voordat je kind op onze school begint.

Je kunt je kind bij meerdere scholen aanmelden. Je bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar je het kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. Je geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze je kind kan toelaten.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact op met de schoolleiding.

Betreft de aanmelding een vierjarige dan zullen wij je vragen of je in het bezit bent van een overdrachtsformulier, dat door het kinderdagverblijf aan je is doorgegeven. We hechten waarde aan een goede overdracht. Na de aanmelding volgt de inschrijving als wij van mening zijn dat wij de juiste begeleiding en aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van je kind.

Instromen vanaf andere school

Stroomt je kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op je kind.

Kennismaking aanvragen

Mijn gegevens

Mijn voorkeuren

Op welke dag(en) komt een kennismaking uit?(Vereist)
Welk dagdeel heeft je voorkeur?
Kennismakingen zijn mogelijk op de dagen en tijden dat de school geopend is. Tijdens schoolvakanties en in de weekenden zijn kennismakingen niet mogelijk.
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.