Voel je welkom bij Spring

Spring kinderopvang is samen met het kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en de basisschool onderdeel van kindcentrum De Sprankel in Lieshout. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen.

Nieuwsgierig geworden naar Spring? Bekijk dan onze website: www.spring-kinderopvang.nl.

Spring biedt méér dan alleen opvang. We helpen kinderen zich te ontwikkelen en ondersteunen ouders bij de opvoeding. Samen met ouders, onderwijs en andere partners bouwen we aan een wereld vol kansen en groeimogelijkheden voor kinderen. Op onze website lees je meer over hoe wij werken. Onze klantenservice staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

Dagopvang (0-4 jaar)

Het kinderdagverblijf is een ideale locatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar om lekker te spelen. De Sprankel heeft gezellige groepsruimtes en een uitdagende, inspirerende buitenruimte waar je kind zich thuis voelt. Onze vaste pedagogisch professionals dragen met veel enthousiasme uitdagende activiteiten aan en zorgen voor een veilige omgeving voor je kind. Uiteraard maken de kinderen ook veel gebruik van de natuurlijke ‘groene’ buitenruimte.

Het kinderdagverblijf heeft een babygroep, een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een peutergroep van 2 tot 4 jaar. Elke groep heeft een vast team met vertrouwde gezichten en volgen in grote lijnen een vast dagritme. We nemen altijd het ritme van je baby of peuter als leidraad.

Meer weten? Wij nodigen je van harte uit voor een rondleiding!

Peuteraanbod (VVE-locatie)

Peuters zijn vanaf 2 jaar van harte welkom bij de peuteropvang van Spring in Kindcentrum de Sprankel. Kinderen kunnen hier volop ontdekken en spelen met leeftijdsgenootjes. Het peuteraanbod heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om zo spelenderwijs de ervaringswereld van de peuter uit te breiden. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen. Daarnaast bieden wij een VVE-programma (voor-en vroegschoolse educatie) aan voor peuters vanaf 2,5 jaar. Spelenderwijs en via het VVE-programma Uk&PUK stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen.

Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen je van harte uit voor een rondleiding!

Buitenschoolse opvang (BSO)

De ruime speellocatie en de buitenruimte van de bso, maken binnen het Kindcentrum de Sprankel een gezellige en veilige plek voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen kunnen hier na schooltijd hun energie kwijt en leren om te gaan met verantwoordelijkheden. De bso heeft drie ruimtes ter beschikking. In de ene groep spelen de allerjongste kinderen, in de andere twee groepen spelen de oudere kinderen. Kinderen mogen meedenken en meepraten over wat zij leuk vinden om te gaan doen. De pedagogisch professionals bieden altijd één of meerdere activiteiten aan. Zij bereiden dit voor volgens de methode Spring Actief.

De bso van Spring biedt regelmatig workshops aan waar kinderen zich voor kunnen inschrijven. Denk aan workshops muziek maken, taarten maken, mozaïeken en veel meer. Ten slotte maken wij regelmatig gebruik van sporthal De Klumper om daar met de oudste kinderen lekker te bewegen en te sporten!

Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen je van harte uit voor een rondleiding!