Agenda

MR-vergadering

 

Agenda MR-overleg

 2019-2020 nr 5

Datum

 19-05-2020

Waar en aanvang

 Via Teams, 19.30 uur

Notulist

 Wilma

 

Nr.

Onderwerp

1

 Opening en vaststellen agenda

2

 Begroting 

3

 Evaluatie jaarplan 2019 - 2020

4

 Concept jaarplan 2020 – 2021

5

 Zelfevaluatie tussenopbrengsten

6

 Proces werkverdelingsplan

7

 Onderwijs op afstand

 - Terugblik

 - Terugblik combinatie digitaal en fysiek onderwijs

 - Mogelijkheden om fysiek onderwijs naar 50% te trekken

 - Studiedag 29 mei verzetten naar een woensdag

8

 Vervolg vergaderingen

9

 Rondvraag  
10  Afsluiting
Naar overzicht