Mei autovrij !!

MEI AUTOVRIJ

 

Elk jaar bedenkt de Jeugdgemeenteraad (JGR) leuke projecten om serieuze problemen aan te pakken. De JGR wil dit jaar onder meer de Verkeersveiligheid onder de loep nemen. Het project heet “mei autovrij” en onze school doet hieraan mee. Het idee is om in de maand mei niet met de auto naar school te komen of opgehaald te worden. Een simpel idee welke niet veel nodig heeft… buiten een gedragsverandering. De JGR heeft de BOA’s gevraagd een nulmeting te doen. Samen met de JGR komen de BOA’s in mei op diverse dagen weer “controleren” bij school.