Missie, visie

Missie en visie van de school

 

Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. In nauwe samenwerking met de ouder(s), kinderen en leerkracht stimuleren wij de ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen.

We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen.

 

Het kind moet terug kunnen zien op een sprankelende periode op de basisschool, waarin het alle gelegenheid heeft gekregen zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

We staan open voor de gedachten en ideeën van anderen, zijn bereikbaar als dat nodig is. Er is beweging in de ontwikkeling van het kindcentrum, we leren elke dag. Door ons gedrag inspireren wij en dagen wij uit.

 

We willen graag dat uw kind positieve energie haalt uit de momenten, dat het op school is. Het welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

 

De Sprankel is een aanzet, een vonkje dat energie geeft, enthousiasme en zin geeft! In ons gedrag willen we de kernwaarden 'toegankelijk, toekomstgericht, inspirerend, professioneel, betrokken' tot uitdrukking brengen.

 

Toegankelijk:  

We zijn bereikbaar, staan open voor iedereen

Toekomstgericht:

We zijn gericht op ontwikkeling en verbetering. We leveren een bijdrage aan de vaardigheden en kennis,   die in de toekomst van ons en de kinderen verwacht wordt.

Inspirerend:

We stralen enthousiasme uit, nodigen uit om samen in actie te komen.

Professioneel:

We zijn deskundig, waarderen opbouwende kritiek.

Betrokken:

We leven, voelen en denken mee.

 

We willen ons onderwijs zo verzorgen, dat de kinderen op hun niveau worden geïnstrueerd en begeleid. Dit geldt met name voor de zogenaamde culturele vakken: rekenen, spelling en lezen. Voor de wereldoriënterende vakken willen we de verantwoordelijkheid meer en meer bij de kinderen leggen door zelfverantwoordelijk te leren, te onderzoeken, te presenteren etc. De 21 eeuwse vaardigheden worden op die manier ontwikkeld. De leerkracht is niet langer de enige bron van kennisoverdracht: de omgeving van de school hoort daar nadrukkelijk ook bij. We leren van binnen (in de school) en van buiten (in de omgeving, van ouders, bedrijven en instanties).


De 5 beloften van De Sprankel 

1 Je mag zijn wie je bent en laten zien wat je kunt

2 Je leert, speelt en werkt samen in én buiten de school

3 Je hebt aandacht en respect voor jezelf en elkaar

4 Je leert met een juiste balans tussen denken en doen

5 Je leert een positief kritische houding te hebben