Gebouw

Kindcentrum De Sprankel is gevestigd aan de Grotenhof 4 in Lieshout en is geopend op 13 januari 2014.

 

Kindcentrum De Sprankel huisvest naast de basisschool twee groepen dagopvang, een peuterspeelzaal en twee groepen buitenschoolse opvang. Door opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale ontwikkeling van uw kind(eren). Inspirerend, toekomstgericht, professioneel, toegankelijk en betrokken: in De Sprankel bereiden we kinderen van 0 tot 13 jaar voor op hun toekomst.

 

Kindcentrum De Sprankel is een ideale locatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar om lekker te spelen! De grote groepsruimtes en de uitdagende buitenruimte maken De Sprankel een meer dan geschikte peuterspeelzaal- en opvanglocatie. 

 

Het gebouw op locatie Grotenhof bestaat uit 2 verdiepingen. Op de begane grond vindt u de groepen 0 tot en met 3, het directiekantoor en het IB-kantoor, de lokalen van Spring (kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal). Op de eerste verdieping treft u de administratie aan en de groepen 4 en 5.

De groepen 6, 7 en 8 krijgen les op locatie De Wieken.

 

Via een overdekte doorgang staat het Kindcentrum in verbinding met het Dorpshuis, waarin ook de bibliotheek is ondergebracht.