Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.

Wenst u een gesprek neemt dan contact op met Gonnie Verhagen, directeur van De Sprankel. U vindt het telefoonnummer op de homepage van de website.

 

 

Aanmeldingsprocedure

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Hierna volgt een gesprek op school waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

 

Uiterlijk een maand voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een bericht van de groepsleerkracht met alle informatie voor een goede start. Er wordt besproken wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen in de twee schoolweken voordat uw kind op onze school begint.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact op met de schoolleiding.

 

Betreft de aanmelding een vierjarige dan zullen wij u vragen of u in het bezit bent van een overdrachtsformulier, dat door het kinderdagverblijf aan u is doorgegeven. We hechten waarde aan een goede overdracht. Na de aanmelding volgt de inschrijving als wij van mening zijn dat wij de juiste begeleiding en aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van uw kind.

Instromen vanaf andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact op met de schoolleiding .