Plusklas

De Plusklas is een initiatief van acht Eenbes-scholen in Laarbeek. Meer- en hoogbegaafde kinderen van deze scholen ontmoeten elkaar op woensdagochtend in Brede School De Muldershof in Beek en Donk.


Uitdaging en verdieping

Het onderwijs in de Plusklas is uitdagend en verdiepend. De kinderen krijgen inzicht in hun leerstijl; ze leren hun sterke en minder sterke kanten kennen. Ze worden uitgedaagd met filosofie, wetenschap en projecten. Hiermee sluiten we aan op hun algemene en individuele leerbehoeften.


Effecten

De effecten zijn positief: de kinderen leren veel over zichzelf en hun eigen leerbehoeften. En ze ontmoeten leeftijdsgenootjes die zich volgens dezelfde lijn ontwikkelen. Dat contact hebben ze nodig – net als de aandacht voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hun welbevinden groeit.
Ouders en leerkrachten zijn enthousiast over de ontwikkeling die ze bij hun kinderen zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse evaluaties.


Aanmelden

Na overleg met het kind, ouders en leerkracht, meldt de intern begeleider het kind aan voor de Plusklas. Er is ruimte voor ongeveer 24 leerlingen van de acht scholen. Zij worden verdeeld over twee leeftijdsgroepen.


In de Plusklas leren de kinderen:

  • Kritisch denken
  • Inzicht krijgen in zichzelf
  • Leren leren
  • Omgaan met anderen
  • Vragen en doelen stellen
  • Onderzoeken en ontwerpen
  • Plannen en organiseren
  • Presenteren
  • Evalueren


Een voorbeeld van extra uitdaging: Pittige Plus Torens

Met projecten uit de ‘Pittige Plus Torens’ spreken we het creatieve denkvermogen aan.

 

De kinderen werken volgens het TASC-model: Thinking Actively in a Social Context.

Het model kent 8 fasen, waarin kinderen elkaar ondersteunen. Ze leren met elkaar en van elkaar. In het TASC-model zijn werkvoorbereiding, uitvoering en evaluatie natuurlijke onderdelen van het leerproces.