Ouderraad


Op onze school hebben wij een Ouderraad (OR). Hierin zitten ouders die graag iets extra’s willen betekenen voor de school en de kinderen. De OR bestaat uit 12 ouders. Voor ieder leerjaar zit één klassenouder in de OR, naast het dagelijks bestuur. Word je klassenouder, en dus lid van de OR, dan is dat voor 3 jaar. Wanneer er een plek vrij komt, wordt dit via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt en kunnen nieuwe ouders zich aanmelden. De OR vergadert 5-6x per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook altijd iemand van het team van school aanwezig. 

 

De OR staat voor een goede communicatie tussen de school en de ouders. De OR-leden worden door de school geïnformeerd over ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast stellen zij vragen en geven ze adviezen ten aanzien van de algehele gang van zaken binnen de Sprankel. Ook helpen ze mee tijdens activiteiten op school. Voor de organisatie hiervan zijn diverse werkgroep actief, waarin samen wordt gewerkt met leraren en ouders.

 

De volgende activiteiten worden door de OR georganiseerd en geregeld: inning van ouderbijdrage, schoolreisje, schoolfotograaf, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, Koningsspelen en meester- en juffendag. De OR kan op eigen initiatief extra of andere activiteiten organiseren, dit zal altijd in overleg met school gebeuren. Daarnaast kan een leerkracht extra ondersteuning bij klassikale activiteiten aan de klassenouder vragen. De klassenouder kan indien gewenst een beroep doen op overige ouders voor extra hulp. 
 
Onder het kopje Documenten OR kunt u de notulen van afgelopen jaren teruglezen, ook vindt u hier binnenkort de statuten en het handboek van de ORMocht u een vraag hebben of ergens tegenaan lopen, dan bent u van harte uitgenodigd om één van de leden van de OR te benaderen. U kunt ze aanspreken op het schoolplein of een mail sturen naar ordesprankel@eenbes.nl 

 
Samenstelling bestuur ouderraad schooljaar 2022-2023 

 Voorzitter

  Miranda van der Putten

 Vice voorzitter

  Ilse Roosenhart

 Penningmeester

  Samantha van der Linden  

 Secretaris

  Christel Verkuijlen

 

                

 

Klassenouders      

Carola Schram 

gr. 1/2 A 

Juan van Eertwegh 

gr. 1/2 B 

Cathy Segeren 

gr. 0/1 

Joyce van Erp 

gr. 3 

Bram Meulendijks 

gr. 4  

Angela van der Burgt 

gr. 5  

Silvie Bollars 

gr.6 

Marjolijn van Sinten 

gr. 7 A+B 

Marianne van Gend 

gr. 8 A +B