Ouderraad

Op onze school hebben wij  een Ouderraad (OR). Hierin zitten ouders die graag iets extra’s willen betekenen voor de school en de kinderen. De OR bestaat uit 12 ouders. Het streven is om uit elk leerjaar een ouder te hebben. De OR vergadert 6x per jaar. Tijdens deze vergaderingen is ook altijd iemand van het team aanwezig.

 

De OR staat voor een goede communicatie tussen de school en de ouders. De OR-leden worden door de school geïnformeerd over ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast stellen zij vragen en geven ze adviezen ten aanzien van de algehele  gang van zaken binnen de Sprankel. Ook helpen ze mee tijdens activiteiten op school.

De OR is actief in diverse werkgroepen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en schoolreisje, sportdag en Kinderboekenweek / Voorleesontbijt .

Mocht u een vraag hebben of ergens tegenaan lopen,  dan bent u van harte uitgenodigd om één van de leden van de OR te benaderen. U kunt ze aanspreken op het schoolplein, bellen op één van bovengenoemde telefoonnummers of een mail sturen naar de voorzitter of naar de secretaris.


Samenstelling ouderraad schooljaar 2022-2023

Voor ieder leerjaar zit één klassenouder in de OR. De samenstelling van de OR wordt aan het begin van het schooljaar via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

 

Daarnaast is er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Voorzitter                   Miranda van der Putten       

Penningmeester       Samantha van der Linden                   

Secretaris                   Christel Verkuijlen                           

 

 e-mailadres OR:       ordesprankel@eenbes.nl