Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 25,00 per kind.

Voor kinderen die na 1 januari 2019 op school komen is de ouderbijdrage vastgesteld op € 15,00 per kind.

Van de ouderbijdrage worden schoolactiviteiten (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen) en de schoolreis van uw kind(eren) betaald.

De inning vindt plaats via automatische incasso.

 

 

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.