Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 25,00 per kind.

De ouderbijdrage wordt begin oktober geïncasseerd. De inning vindt plaats via automatische incasso.

 

Van de ouderbijdrage worden schoolactiviteiten (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen) en de schoolreis van uw kind(eren) betaald.

 

Machtigingsformulier ouderbijdrage

 

 

Instromers betalen in het jaar van instromen geen ouderbijdrage.