Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 25,00 per kind.

Voor kinderen die na 1 januari 2021 op school komen is de ouderbijdrage vastgesteld op € 15,00 per kind.

Van de ouderbijdrage worden schoolactiviteiten (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen) en de schoolreis van uw kind(eren) betaald.

De inning vindt plaats via automatische incasso.

 

Machtigingsformulier ouderbijdrage

 

 

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.