Agenda MR-vergadering

 

Agenda MR-overleg

 2018-2019 nr 5

Datum

 17-06-2019

Waar en aanvang

 Locatie De Wieken, 19.30 uur

Notulist

 Wilma

 

Nr.

Onderwerp

1

 Opening en vaststellen agenda

2

 Organisatiestructuur

3

 Speerpunten 2019-2020

4

 Zelfevaluatie tussenopbrengst

5

 Evaluatie MR-jaarplan

6

 Terugkoppeling/reacties aanpassen tijden groep 1-2

7

 Datum eerste vergadering nieuwe schooljaar

8

 Rondvraag

9

 Sluiting