Agenda MR-vergadering

 

Agenda MR-overleg

 2020-2021 nr 6

Datum

 07-07-2021

Waar en aanvang

 locatie De Wieken, 19.30 uur

Notulist

 Wilma

 

Nr.

Onderwerp

1

 Opening en vaststellen agenda

2

 Mededelingen

3

 Vergaderdata 2021-2022

4

 Korte terugkoppeling door de werkgroepen

5

 Pestprotocol

6

 NPO gelden

7

 Rondvraag

8

 Sluiting