Agenda MR-vergadering

 

Agenda MR-overleg

 2022-2023 nr 2

Datum

 22-11-2022

Waar en aanvang

 locatie De Wieken, 19.30 uur

Notulist

 Martijn

 

Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststellen agenda

2

Ontwikkeling centrumplan Lieshout

3

Financiën en besteding NPO

4

Formatie januari 2023

5

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

6

Update actuele zaken

7

Mailbox MR 

8

Implementatie nieuwe methodes
Samenwerking Spring
10 Vastleggen overige vergaderdata
11   Rondvraag
12  Afsluiting