Agenda MR-vergadering

 

Agenda MR-overleg

2018-2019 nr 3

Datum

22-01-2019

Waar en aanvang

Locatie De Wieken, 19.30 uur

Notulist

Wilma

 

Nr.

Onderwerp

1

 Opening en vaststellen agenda

2

 Voortgang schoolplan 

3

 Jaarverslag MR

4

 Stand van zaken zorgplan

5

 MR verkieziningen, aftredend zijn Annemiek en Wilma

6

 Personeel

7

 Begroting, formatie en werkdruk middelen

8

 Lestijden 

9

 Rondvraag
10  Sluiting