Ouderbetrokkenheid

 

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

Ouderavond / Rapporten

Rond de rapporten zijn er zogenaamde 10-minutengesprekken. Voor groep 3 duren die gesprekken 15 minuten. Tijdens deze gesprekken krijgt u de kans om de resultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Deze avonden zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Uiteraard bevelen we dit van harte aan!

In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd.

Kijkochtenden / Inloopuurtjes

Door het jaar heen is er voor ouders een ochtend de gelegenheid om een kijkje in de klas te nemen. De leerkracht nodigt u hiervoor uit.

Nieuwsbrief

Tweewekelijks verschijnt nieuwsbrief De Sprankel . Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Wanneer er een nieuwe nieuwsbrief is, ontvangt u daarover een e-mail.

Website / Facebook

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.

 

Ouderbijdrage

Ouderraad

Medezeggenschapsraad