Onderwijs

Ons onderwijs

Basisschool De Sprankel biedt de leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen en te ontplooien naar individuele kwaliteiten. Onze school is veilig, laagdrempelig en biedt structuur. Wij dagen onze leerlingen uit om tot de beste resultaten te komen.

De kleutergroepen zijn 1 en 2 gecombineerd. Vanaf groep 3 zijn de groepen niet gecombineerd, wel zijn er parallelgroepen. 

Het onderwijs is overwegend klassikaal georganiseerd, waarbij wij extra maatregelen nemen voor de individuele behoeften van de leerlingen. We starten in de groep altijd samen, werken en spelen daarna in verschillende kleinere groepen of individueel. We sluiten altijd gezamenlijk af.

De leerbehoeften van iedere leerling staan centraal in ons dagelijks handelen. Ons team is deskundig, heeft specifieke expertise in huis, en werkt met de modernste methodes, middelen en media.

 

De 5 beloften van De Sprankel

1          Je mag zijn wie je bent en laten zien wat je kunt

2          Je leert, speelt en werkt samen in én buiten de school

3          Je hebt aandacht en respect voor jezelf en elkaar

4          Je leert met een juiste balans tussen denken en doen

5          Je leert een positief kritische houding te hebben

 


Om deze uitgangspunten te realiseren zijn inzet en betrokkenheid van ouders en leerkrachten en een goede samenwerking tussen beiden onontbeerlijk. We willen op een open manier met ouders communiceren.

Ouders

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.

Informatieavond

Aan het begin van elk nieuw schooljaar is er een informatieavond. U hoort daar alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.