Kwaliteit

Op De Sprankel werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. Voor 2021 staat er weer een peiling op het programma. 

  

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

  2019 2017 2015
       
Ouders geven een:  7,6  7,3 7,1
Leerlingen geven een:  8,3  7,8 7,2

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8  

Jaar

Score De Sprankel

 landelijk gemiddelde

     
2018 536,3    (Cito)  535,6
2019 205,4    (Route 8)  204,8 
2020 geen toets afgenomen

 

 

Sinds het schooljaar 2018-2019 maken onze leerlingen in groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs van Route 8. Hiermee krijgen we een beeld van de prestaties van onze leerlingen als ze onze school verlaten, maar het is ook een niveau van de school als geheel. Onze leerlingen behalen bij de eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.  

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

                          Uitstroomcijfers De Sprankel                        

Schooltype

 

 

Advies 18-19

Advies 19-20 

Advies 20-21 

 

Vmbo G

 

  

4

 4

 3

 

Vmbo K

 

 

3

 6 

 7 

 

Vmbo T

 

 

11

 

Vmbo/Havo

 

 

7

 

Havo

 

 

7

 

Havo/VWO

 

 

7

 

VWO

 

 

6

 

 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

De volgende onderwerpen krijgen het schooljaar 2021-2022 de aandacht: 

  • 4x Wijzer

  • ontwikkelen van de burgerschapscompetenties

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.