Kwaliteit

Op De Sprankel werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. 

  

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

  2019 2017
     
Ouders geven een:  7,6  7,3
Leerlingen geven een:  8,3  7,8

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8  

Jaar

Score De Sprankel

 landelijk gemiddelde

2021      211        208 
2022      197,3        200

 

Sinds het schooljaar 2018-2019 maken onze leerlingen in groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs van Route 8. Hiermee krijgen we een beeld van de prestaties van onze leerlingen als ze onze school verlaten, maar het is ook een niveau van de school als geheel. Onze leerlingen behalen bij de eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.  

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

                          Uitstroomcijfers De Sprankel                        

Schooltype

 

Advies 19-20 

Advies 20-21 

 Advies 21-22

Vmbo G

 

4

 3

       3

Vmbo K

 

 6 

 7 

       7 

Vmbo T

 

       2 

Vmbo/Havo

 

       2 

Havo

 

       7 

Havo/VWO

 

     11 

VWO

 

      4 

 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

De volgende onderwerpen krijgen het schooljaar 2022-2023 de aandacht: 

  • 4x Wijzer

  • ontwikkelen van de burgerschapscompetenties

  • nieuwe rekenmethode
  • methode Hiro voor sociaal-emothionele ontwikkeling

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.