Kwaliteit

Op De Sprankel werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. Voor 2019 staat er weer een peiling op het programma. 

  

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

  2017 2015 2013
       
Ouders geven een:  7,3  7,1 7.3
Leerlingen geven een:  7,8  7,2 7.9

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8  

Jaar

Score De Sprankel

Score Mariabasisschool

2015

536,9 532,7
2016 536,5 542,4
2017 537,8 537,3
2018 536,3  

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.  

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

                          Uitstroomcijfers De Sprankel                        Uitstroomcijfers Mariabasisschool

Schooltype

Advies 15-16

Advies 16-17

Advies 17-18

 

Advies 15-16

Advies 16-17

Vmbo G

0

 0

2

 

 0

5

Vmbo K

8

 5

8

 

 2

1

Vmbo T

5

 9

4

 

 1

3

Vmbo/Havo

2

 1

3

 

 3

1

Havo

4

 3

9

 

 0

3

Havo/VWO

5

 4

6

 

 5

4

VWO

4

 4

4

 

 4

3

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

 • De volgende onderwerpen krijgen het schooljaar 2018-2019 de aandacht:

  • Kwaliteit van onderwijs

  • 4xWijzer werkwijze

  • Doorgaande lijn Kindcentrum

  • Groepsoverstijgend werken

  • Mediawijsheid

  • Uitdaging leeraanbod

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.