Over de school

 

We willen graag dat uw kind positieve energie haalt uit de momenten, dat het op school is. Het welbevinden is immers een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

 

De Sprankel is een aanzet, een vonkje dat energie geeft, enthousiasme en zin geeft! 

 

In ons gedrag willen we de kernwaarden ´toegankelijk, toekomstgericht, inspirerend, professioneel, betrokken´ tot uitdrukking brengen.

 

Toegankelijk: We zijn bereikbaar, staan open voor iedereen.

Toekomstgericht: We zijn gericht op ontwikkeling en verbetering. We leveren een bijdrage aan de vaardigheden en kennis, die in de toekomst van ons en de kinderen verwacht wordt.

Inspirerend: We stralen enthousiasme uit, nodigen uit om samen in actie te komen.

Professioneel: We zijn deskundig, waarderen opbouwende kritiek.

Betrokken: We leven, voelen en denken mee.

Wie zijn wij

 

Wij zijn een basisschool die deel uitmaakt van Kindcentrum De Sprankel. Samen met onze partner Spring kinderopvang, bieden wij dagopvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. U vindt Kindcentrum De Sprankel aan de Grotenhof in Lieshout.

 

Basisschool De Sprankel heeft twee locaties.

Op Locatie Grotenhof krijgen de groepen 1 tot en met 5 les.

Op Locatie De Wieken krijgen de groepen 6 tot en met 8 les.

 

 

Wat bieden wij

 

Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft. In nauwe samenwerking met de ouder(s), kinderen en de leerkracht stimuleren wij de ontwikkeling tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen. Kennis en spel dragen daar toe bij.

 

We staan open voor de gevoelens, emoties en ervaringen van de kinderen en gaan met respect met elkaar om. We hechten aan een goede sfeer, een belangrijke voorwaarde om tot groei te komen. Het kind moet terug kunnen zien op een sprankelende periode op de basisschool, waarin het alle gelegenheid heeft gekregen zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

 

We staan open voor de gedachten en ideeën van anderen, zijn bereikbaar als dat nodig is. Er is beweging in de ontwikkeling van het kindcentrum, we leren elke dag. Door ons gedrag inspireren wij en dagen wij uit.