Agenda

MR-vergadering

 

 

Agenda MR-overleg

 2021-2022 nr 4

Datum

 05-04-2021

Waar en aanvang

 locatie De Wieken, 19.30 uur

Notulist

 Wilma

 

Nr.

Onderwerp

1

 Opening en vaststellen agenda

2

 Rooster van aftreden

3

 Update schoolplein

4

 Voortgang zorgplan 

5

 Voortgang jaarplan

6

 Update MR schoolzaken

7

 Begroting , NPO gelden, financiën

8

 Evaluatie BAC
 Nieuws uit MR
 10  Afsluiting
Naar overzicht